New Adress NabFilm

آدرس جدید سایت ناب فیلم

نام انگلیسی : NabFilm
نام فارسی : ناب فیلم
آدرس فعلی : www.nabfilm.net
آدرس بعدی : www.5nabfilm.biz
توضیحات : سایت ناب فیلم در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت  

می نماید دانلود از این سایت با خرید اشتراک طلایی امکانپذیر میباشد.

New Address tinymoviez

آدرس جدید سایت تاینی موویز

فعالیت سایت متوقف شد

نام انگلیسی : tinymoviez (tinyz)
نام فارسی : تاینی موویز
آدرس فعلی : www.timoviez2.net
آدرس بعدی : www.timoviez3.net
توضیحات : سایت تاینی موویز در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت می نماید، دانلود از این سایت با خرید اشتراک ویزه امکانپذیر میباشد.
نکته : برای عضویت دیگر نیازی به دریافت دعوتنامه نمیباشد

New Adress FardaDownload

آدرس جدید سایت فردا دانلود

سایت فردا دانلود در کانال تلگرام پایان کار خود را اعلام کرد

سایت بسته شد

نام انگلیسی : FardaDownload
نام فارسی : فردا دانلود
آدرس فعلی : www.1fardadl.net
آدرس بعدی : www.2Fardadl.net
توضیحات : سایت فردا دانلود در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

 

New Adress TakMovie

آدرس جدید سایت تک مووی

نام انگلیسی : TakMovie
نام فارسی : تک مووی
آدرس فعلی : www.takmovie.me
آدرس بعدی : www.takmovie1.me
توضیحات : سایت تک مووی در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت می نماید دانلود از این سایت با خرید اشتراک ویژه میباشد.

New Adress RubixMusic

آدرس جدید سایت روبیکس موزیک

نام انگلیسی : RubixMusic
نام فارسی : روبیکس موزیک
آدرس فعلی : http://rubixmusic.ir
آدرس بعدی : www.rubixmusic1.ir
توضیحات : سایت روبیکس موزیک در زمینه دانلود آهنگ و ویدئو موزیک فعالیت می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Address ahlfilm

آدرس جدید سایت اهل فيلم

نام انگلیسی : AhlFilm
نام فارسی : اهل فيلم
آدرس فعلی : www.ahl2film.top
آدرس بعدی : www.ahl3film.top
توضیحات : سایت اهل فيلم در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت  

می نماید دانلود از این سایت با خرید اشتراک ویژه امکانپذیر میباشد.

 [aparat id=”jbGho”]