New Address IranFilm

آدرس جدید سایت ایران فیلم

نام انگلیسی : IranFilm
نام فارسی : ایران فیلم
آدرس فعلی : http://iranfilms.co
آدرس بعدی : www.iranfilms1.co
توضیحات : سایت ایران فیلم در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت می نماید دانلود از این سایت هم بصورت رایگان و هم با خرید 

اشتراک ویژه امکانپذیر میباشد.

آموزش یافتن آدرس جدید

[aparat id=”E4oHv”]

آموزش ثبت نام در ایران فیلم

[aparat id=”gOJGy”]

New Adress TinySub

آدرس جدید سایت تاینی ساب

نام انگلیسی : TinySub
نام فارسی :  تاینی ساب
آدرس فعلی : http://tisub.biz
آدرس بعدی : www.tisub1.biz
توضیحات : سایت تاینی ساب در زمینه دانلود  زیرنویس فیلم و سریال فعالیت می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Address AlvandMusic

آدرس جدید سایت الوندموزيك

نام انگلیسی : AlvandMusic
نام فارسی : الوندموزيك
آدرس فعلی : www.alvandmusic7.in
آدرس بعدی : www.alvandmusic8.in
توضیحات : سایت الوند موزیک در زمینه دانلود آهنگ و ویدئو موزیک فعالیت می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Adress MihanVid

آدرس جدید سایت میهن وید

سایت بسته شد

نام انگلیسی : MihanVid
نام فارسی : میهن وید
آدرس فعلی : www.flyfilm.net
آدرس بعدی : www.flyfilm1.net
توضیحات : سایت میهن وید در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت

می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Adress HeyDl

آدرس جدید سایت هی دانلود 

نام انگلیسی : HeyDl
نام فارسی : هی دانلود
آدرس فعلی : https://heydl.org
آدرس بعدی : https://heydl1.org
توضیحات : سایت هی دانلود در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Adress SubDl

آدرس جدید سایت ساب دی ال

نام انگلیسی : SubDl
نام فارسی : ساب دی ال
آدرس فعلی : www.sub-dl.net
آدرس بعدی : www.sub-dl1.net
توضیحات : سایت ساب دی ال در زمینه دانلود زیرنویس فیلم و سریال فعالیت  

می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Adress MihanMusic

آدرس جدید سایت میهن موزیک

نام انگلیسی : MihanMusic
نام فارسی : میهن موزیک
آدرس فعلی : www.mihan-music.in
آدرس بعدی : www.mihan-music1.in
توضیحات : سایت میهن موزیک در زمینه دانلود آهنگ و ویدئو موزیک فعالیت  

می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Adress SkyFilm

آدرس جدید سایت اسکای فیلم

نام انگلیسی : SkyFilm
نام فارسی : اسکای فیلم
آدرس فعلی : http://2skyfilm.in
آدرس بعدی : www.sky3film.in
توضیحات : سایت اسکای فیلم در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت  

می نماید دانلود از این سایت ایجاد حساب کاربری امکانپذیر میباشد.

New Adress JahanDl

آدرس جدید سایت جهان دانلود

نام انگلیسی : JahanDl
نام فارسی : جهان دانلود
آدرس فعلی : www.jahandl.net
آدرس بعدی : www.jahandl1.net
توضیحات : سایت جهان دانلود در زمینه دانلود فیلم و سریال فعالیت می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.

New Adress TopAnime

آدرس جدید سایت تاپ انیمه

 سایت تاپ انیمه بسته شد

نام انگلیسی : TopAnime
نام فارسی : تاپ انیمه
آدرس دائمی : https://tanime.space
آدرس فعلی : https://topanime1.space
توضیحات : سایت تاپ انیمه در زمینه دانلود انیمیشن فعالیت  

 

می نماید دانلود از این سایت بصورت رایگان میباشد.